Vonå og Det Blå Trail Ringkøbing

Vandre- og cykelrute langs Vonåen og Ringkøbing Fjord. 

Ruten fører dig gennem den smukke natur ved Vonåen, der forbinder Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord. Du krydser åen på de nyanlagte broer, så du kommer tørskoet gennem ruten. 

Du kommer også forbi Naturkraft, Gammelsogn Kirke og den gamle Købstad Ringkøbing. Den blå rute er 3,5 km og den røde rute er 14 km. Undervejs er der madpakke faciliteter, toiletter og shelters. 

Du kan hente en vandrefolder med turbeskrivelsen af det Blå Trail her 

 

Det Blå Trail Ringkøbing

 

Om Vonå

Vonåen er en godt 6 km lang å, der afvander Stadil Fjord og løber fra sydenden af denne mod syd til Ringkøbing Fjord, som den løber ud i den nordøstlige ende, i vestenden af Ringkøbing. Ved starten af åen løber Hover Å ud fra øst og lidt længere mod syd løber Heager Å ud, ligeledes fra øst.

Den er generelt 15-20 meter bred, med enkelte steder breder den sig op til 50 meters bredde. Dybden varierer og er nogen steder over 3 meter, mens den andre steder ligger omkring 1 meter.

Vonåen har et afvandingsområde på 475 km2, og den tilfører Ringkøbing Fjord omkring 15% af dens vand.

Den nordlige del af åen er en del af Natura 2000-0mråde nr.66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord, og i sydenden kan åen krydses via en cykel- og fodgængerbro Vonå Engbro.

Her lå den ældste bro over åen, som blev bygget i 1814. Holmsland Engbro eller Spangen, som den kaldes dengang, blev byget af herremanden på St. Søgaard, så han kunne transportere korn til Voldbjerg Mølle, som han også ejede. Broen blev senere genetableret i 2006 - nu Vonå Engbro.

I sydenden krydses åen af landevejen til Søndervig og Holmsland Klit. På dette sted var der indtil den første bro her blev bygget i 1860, færgefart over åen.

Holmsland var i gammel tid store og små Holme med vand imellem, og var afhængig af enten broforbindelser, eller som der var flere steder, nemlig vadesteder, hvor man i lavvandede periode kunne køre over.

 

Vonå – fiskeri

Vonå er et cirka 6 km langt vandløb, der afvander Stadil Fjord. Fra sydenden af Stadil Fjord løber Vonåen mod syd, hvor den vest for Ringkøbing har udløb i Ringkøbing Fjord. Vonå er 15-20 meter i bredden – dog er den enkelte steder op til 50 meters bred. Dybden varierer og er nogle steder over 3 meter, mens den andre steder ligger omkring 1 meter

Åen tilbyder et godt fiskeri efter især aborrer og gedder. Der kan fiskes fra land - bl.a. ved de 3 broer, der krydser åens løb - men det bliver absolut nemmere at finde fiskene fra kajak, flydering eller jolle.

For at fiske i danske åer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

 

Rørskoven

Rørskoven er en ensartet bevoksning af tagrør, der kan dække over større arealer og danne rørsump eller rørskov. Rørskovene har et rigt dyreliv, hvor man ud over småfugle som sivsanger og rørspurv kan finde rørdrum og rørhøg. Rørskoven findes primært i ferskvand, i søer, moser og åer, men planterne tåler også salt, og kan også findes ved strandsumpe og strandenge i nærheden af fjorde og langs kyster med brakvand.

Tagrør bruges til tagdækning med stråtag, og kan høstes i rørskoven om vinteren, primært når vandet i rørskoven er frosset til.

 

Fugleliv

De fleste af rørskovens fuglearter lever skjult. De høres mere end de ses. Fuglene opleves derfor bedst i foråret og forsommeren, hvor de afslører sig med deres sang og kald, især om natten eller tidlig morgen.

 

Vindmøllerne

Vindmøllerne er en del af Vestjylland. Der er mange og forskellige holdninger til dem, fordi de præger vores egn og vores liv på forskellig vis. Der er dog ingen tvivl om vindmøllernes positive virkning for vores eksistensgrundlag. Vestas, som er verdens førende vindmøllefabrik, har sin oprindelse i Lem, og er i dag med sine mere end 2000 arbejdspladser i kommunen en afgørende forudsætning for et af de 4 største erhvervsområder i kommunen, nemlig energi herunder ikke mindst den vedvarende energi.

Vindmøllerne præger således også Vonåområdet. Der er opsat 10 3 MW Vestas vindmøller i området. De er 125 m høje.

Opsætningen af disse møller i Vonå området har bidraget til Den Grønne Pulje i kommunen. Den Grønne Pulje giver midler til grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål i nærområdet af vindmøllerne. Det er således midler fra disse møller, der har medvirket til at finansiere Madpakkehuset ved Vonå Engbro.

 

Gammel Sogn Kirke

Gammel Sogn Kirke er bygget i 1170. Den er et fremragende eksempel på den romanske byggestil. Prædikestolen er fra 1600. Kirkens ældste kalkmaleri er fra 1170 og befinder sig på nordmuren mod vest. Kirkens tårn og spir, som er en middelalderlig tilbygning, tjente førhen som sømærke for sejlene og var 12 meter højere end i dag indtil 1847.

Gammel Sogn Kirke er sidst renoveret i 2006, hvor det fik sin nuværende farve, stengulv samt trægulv under bænkerækkerne.

 

Gammel Sogn Skole

I 1820 besluttedes det at bygge skole ved Gammel Sogn Kirke.

Skolen bestod af to skolestuer, en beboelse med udbygning af stal og lade. Der har været skole indtil 1965, da skolevæsnet blev samlet til en skole i Kloster.

Skolen ejes i dag af Gammel Sogn Kirke og benyttes som bolig for graveren. Den ene skolestue blev bevaret med det udseende, den havde, da skolen blev lukket og der er adgang for besøgende.

 

Madpakkehuset 

Madpakkehuset ved Vonå Engbro ligger smukt ved åen, og her har man mange smukke solnedgange. Huset blev etableret og åbnet i 2019. Syv foreninger har skabt dette aktiv.

Der er mulighed for at lave mad på grillen og spise ved de tre bord-/bænkesæt. Der er vand og toilet på stedet. Madpakkehuset er finansieret gennem midler fra de opstillede vindmøller.

 

Broen over Heager Å

Ringkøbing Udviklingsforum og Naturkraft har samarbejdet om udvikling af muligheder for bedre naturoplevelse på og ved Vonåen. Det har været et stort ønske at få lavet et stisystem, der følger Vonåen fra Ringkøbing forbi Naturkraft op til Vonå Engbro og derfra retur på den vestlige side af Vonåen tilbage til Ringkøbing.

Dette ønske er nu imødekommet, da det er lykkedes at få etableret en bro over Heager Å. Samtidig er der i tilknytning hertil etableret et stisystem fra Vesterhede til Vonå Engbro. Man kan her nyde den fantastiske natur både til fods og på cykel.

Stisystemet ved Heager Å består af en 600 m lang kombineret gang- og cykelsti samt en 330 m lang trampesti alene beregnet for gående.

Udover at give gode muligheder for de gående, så giver det nye stisystem nu også mulighed for at cykle fra Ringkøbing til Kloster uden at skulle ud på meget trafikerede landeveje. 

Stisystem og bro blev indviet d. 17. marts 2021. Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne samt af Friluftsrådet.