Bliv medlem af Ringkøbing Handelsforening

Gør som 140 andre butikker og virksomheder - meld dig ind i Handelsforeningen.

 

Med en handelsomsætning på 1,3 mia. kr. er Ringkøbing områdets største handelsby. I Handelsforeningen er vi først og fremmest sammen om at udvikle Ringkøbing som en attraktiv Handelsby, hvor vores fokus er på at skabe konkret værdi for vores medlemmer.

Det gør vi ved at fokusere på 4 primære indsatsområder:

 • Markedsføring og branding
 • Events
 • Salgsfremmende aktiviteter
 • Detailhandelsudvikling

 

Markedsføring og branding

Handelsforeningen varetager den fælles markedsføring af Ringkøbing som en attraktiv Handelsby. Målgruppen er både potentielle kunder i Ringkøbing, oplandsbyerne samt danske og tyske turister.

Det gør vi bl.a. gennem vores mange online kanaler som f.eks. Facebook, Instagram og Nyhedsmails.

Vi driver også www.visitringkøbing.dk som er indgangen til information om Ringkøbings butikker. Alle medlemmer har en profil på hjemmesiden.

Vi udgiver også flere forskellige trykte publikationer som f.eks. bykort og den populære Egoistbog.

Målet er at Ringkøbing skal være Danmarks bedste by at drive forretning i!

 

Events

Events i Ringkøbing skal dels tiltrække kunder til byen, fastholde kunderne i byen i længere tid og brande byen overfor fastboende og gæster.

Som medlem af Handelsforeningen er du dels med til at støtte tiltrækningen af kunder og du har mulighed for at være en aktiv del af vores events og få synlighed i forbindelse med dem.

Vi står bag de fleste events i byen. Nogle events planlægger og afvikler vi selv og andre afvikler vi i samarbejde med eksterne partnere. 

Her er et par eksempler på de mere end 40 events vi er involveret i i løbet af et år:

 

Salgsfremmende aktiviteter

Som medlem af Handelsforeningen kan du få fordel af vores mange salgsfremmende aktiviteter bl.a.:

 • Modtage Ringkøbing gavekort som betalingsmiddel (salg for mere end 1,9 mio. kr./år)
 • Sælge din varer på vores Julegaveportal
 • Deltage i den populære "Egoistbog"
 • Deltage i vores events.

 

Detailhandelsudvikling

Vi holder dig opdateret på de nyeste tendenser og tilbyder løbende relevante kursustilbud og sparringsforløb.

Derudover er vi et attraktivt fællesskab med et stærkt netværk og flere årlige medlemsmøder. Som medlem får du bl.a. adgang til:

 • Kursustilbud og sparringsforløb
 • Attraktivt netværk med de øvrige medlemmer
 • Medlemsmøder med forskellige temaer
 • Løbende opdateringer på tilbud og aktiviteter via vores interne nyhedsbrev og lukkede Facebook gruppe.

Derudover varetager Handelsforeningen detailhandlens interesser overfor bl.a. myndigheder, destinationsselskaber og eksterne samarbejdspartnere.

 

Kontingent og medlemskab

Kontingentet til Handelsforeningen afhænger af din virksomheds størrelse og beliggenhed.

Kontakt os i dag for en uforpligtende snak om mulighederne for at blive medlem af Ringkøbing Handelsforening.

Du finder vores kontakt oplysninger her