Om Ringkøbing Handelsforening

 

Det er Ringkøbing Handelsforening der driver www.visitringkoebing.dk.

Ringkøbing Handelsforening er stiftet i 1874 og har i dag mere end 120 medlemmer. Det er fortrinsvis butikker, spisesteder, liberale erhverv og andre virksomheder, der helt eller delvist lever af handel og turisme. Alle handels- og erhvervsvirksomheder som måtte have interesse i det, er velkommen til at søge optagelse i Handelsforeningen.

Som medlem af Ringkøbing Handelsforening er virksomhederne med til at støtte den lokale handelsudvikling.

Forenings formål er at virke til fremme af handel, turisme, industri og dermed forbundne erhverv, samt at varetage medlemmernes interesser og rettigheder.

Det gør vi ved bl.a. at markedsføre Ringkøbing som handelsby og ved at afvikle events og aktiviteter i byen gennem hele året.

 

Handelsforeningen har organiseret sig med et sekretariat og en Købstadschef, der varetager den daglige drift af foreningens aktiviteter.

 

Kontakt

Købstadschef
Jacob Muldkjær Rasmussen

info@ringkoebing.dk
22 42 30 99