Det gamle Amtsrådhus

Ringkøbing har et middelalderligt gadenet og Torvet har altid været byens centrale plads med rådhuset fra 1849.

Det har haft mindst tre forgængere på samme sted. Det blev opført med lokaler til både byråd og amtsrådet, der var blevet oprettet i 1841. Her var desuden byens brandsprøjte og vægternes stue, ligesom der i underetagen var celler til fanger og ud mod kirken en fangegård. Byfogeden var også dommer, så byretten holdt til på rådhuset.

Efterhånden blev rammerne for små, så i 1911 blev der bygget ny brandstation i Nørregade, og i 1919 stod Ting- og Arresthuset på Kongevejen færdig, så derefter var det udelukkende kommunens administration, der lå på Torvet. I forbindelse med kommunalreformen i 1970 blev der bygget nyt rådhus ved fjorden, og derefter var det kun amtsrådet, der holdt sine møder i en fin mødesal, og bygningen gik over til at hedde Amtsrådhuset.

Da amterne blev nedlagt med udgangen af 2006, overgik hele bygningen til Ringkøbing-Skjern Kommune, og lokalerne i underetagen blev blandt andet brugt som turistkontor, kontor for bychefen og nisseværksted op til jul, indtil kommunen i 2014 ophævede en tinglyst deklaration om bevarelse og anvendelse af Amtsrådet og året efter fik tilladelse til en dispensation fra lokalplanen, så bygningen kunne benyttes til bankvirksomhed. Ringkjøbing Landbobank lejede sig ind fra 1. oktober 2015 og gav lokalerne en gennemgribende ændring, inden der blev bank i det gamle rådhus.

 

Det Gamle Amtsrådhus i Ringkøbing