Vægterne i Ringkøbing

Ringkøbing er kendt for de syngende vægtere, der i juli og august går gennem byens gader fra kl. 20.00 og samles på Torvet. På Hotel Ringkjøbing har vægterne deres egen stue “VÆGTERSTUEN”, hvor de nogle aftener om sommeren synger sammen med gæsterne.

Den gamle vægterskik startede i 1975 i Ringkøbing. Fra starten i 1975 var der vægtertjeneste nogle få uger hver sommer, men i 1991 blev tjenesten udvidet til to måneder. Vægterkorpset tæller nu 8 medlemmer, som har oprettet et egentligt vægterlaug.

 

Vægterne i Ringkøbing