Vægterne i Ringkøbing

Gratis by-rundtur med vægterne hver aften kl. 20.00 fra 1. juli til 1. september. Start ved det gamle Rådhus på Torvet. 

 

Ringkøbing er kendt for de syngende vægtere, der hver aften i juli og august går gennem byens gader fra kl. 20.00. Turene starter ved det Gamle Amtsrådhus på Torvet.

På Hotel Ringkjøbing har vægterne deres egen stue “VÆGTERSTUEN”, hvor de nogle aftener om sommeren synger sammen med gæsterne.

 

Vægternes historie

Vægterne nævnes i Københavns stadsret allerede i 1294. Deres opgave var at holde opsigt med ildebrande og patruljere i gaderne om natten. Under Christian V fik hovedstaden et fast vægterkorps, der nu også skulle tænde og slukke byens lygter, afværge slagsmål og tyveri og sætte de skyldige i byens arresthus.

Vægternes uniform bestod af kappe, bælte og en kraftig hue. Bevæbningen var kårde og morgenstjerne (stang med kugle foroven. Kuglen er forsynet med 12 pigge, og dette antal menes at svare til årets tolv måneder). Senere afskaffede man kården, men bæltet blev bibeholdt til at spænde fulde folk fast med, når de blev transporteret bort på en brandstige.

I Ringkøbing antog man i 1785 to borgere til at være rådhustjenere om dagen og vægtere om natten. Om dagen skulle de gøre rådstuen ren og opvarme den samt opvarte fangerne. Desuden var de gravere og tævningsmænd. Kl. 9 om aftenen, når kirkeklokken slog, skulle de ringe med den store klokke og begynde deres vægtergang. Hver gang klokken slog hel, skulle de gå gennem gaderne - første gang kl. 10 - og synge vægterversene. Nogle kilder hævder, at de skulle synge for at vise, at de stadig var vågne.

Det var ingen anset bestilling at være vægter, så den romantik, vi forbinder med det, er først opstået i nutiden. Det var især pålagt vægterne at holde opsyn med ildebrande, for datidens brandredskaber var elendige, og husene havde letantændelige, stråtækte tage. Mange byer blev lagt i aske, men Ringkøbing er i nyere tid blevet forskånet for store, ødelæggende brande.

Da København i 1862 fik gasbelysning, blev vægterne overflødige. Deres øvrige opgaver var på det tidspunkt allerede overtaget af politiet. I mange købstæder fortsatte vægterne dog længe deres natlige rundgang og vægtersang.
I 1975 genoptog man i Ringkøbing den gamle vægterskik. Der har i disse år været vægtertjeneste nogle få uger hver sommer. Tjenesten blev i 1991 udvidet til to måneder, og vægterkorpset tæller nu 8 medlemmer (før tre), som har oprettet et egentligt vægterlaug. Lauget repræsenterer altid Ringkøbing ved de europæiske vægtertræf.

 

I det gamle vægtervers hedder det:

Om I vil tiden vide,
Husbonde, Pig' og Dreng,
da er det på de Tide,
man føjer sig til Seng.
Befaler Eder Herren fri!
vær klog og snild,
vogt lys og ild.
Vor Klok' er slagen ti.

Ære være Gud, vor Herre,
Hannem ske Lov, Pris og Ære.
Vinden er sydvest.

 

 Vægterne i Ringkøbing