Lions Club Ringkøbing

Lions Club Ringkøbing yder støtte fortrinsvis til sociale og humanitære formål. Også kulturelle og lignende formål kan dog komme i betragtning.

Støtte ydes især lokalt i området, men også nationale og internationale humaintære formål støttes. Støtte gives især til institutioner, men undertiden også til enkelpersoner.

Afgørende for, om støtte kan ydes, er, at formålet med det ansøgte ligger inden for Lions formålsbestemmelser. Det er derfor vigtigt, når man søger støtte, at ansøgningen indeholder en fyldestgørende beskrivelse af, hvad der søges støtte til, ligesom det som hovedregel forudsættes, at ansøgningen indeholder et budget for den aktivitet, der søges om støtte til.