Hotel Ringkjøbing

Hotel Ringkjøbing er opført i 1600 og derfor byens ældst hus efter kirken. Det var oprindelig helt i bindingsværk, men gavlen og underetagen blev omsat til grundmur omkring 1760.

Det var byens største købmandsgård med bygninger et stykke op ad Vestergade, men den nordlige del blev solgt fra i 1806. Gennem hele 1700-tallet og indtil 1805 var gården ejet af skiftende amtsforvaltere, der havde store kornmagasiner i bygningen.

I 1833 blev den indrette til hotel og har været rammen af mange store fester og begivenheder i byen.