Vonå und der blaue Wanderweg

Wander- und Fahrradrouten entlang vom Vonå og Ringkøbing Fjord

Die Route führt dich durch die schöne Natur neben den Vonå, der den Ringkøbing Fjord und den Stadil Fjord miteinander verbindet. Du überquerst dabei den Fluss auf einer neuen Brücke, so dass du auch trockenen Fußes wieder an deinem Streitpunkt ankommst.

Während der Tour kommst du auch an "Naturkraft", "Gammelsogn Kirke" und der Altstadt von Ringkøbing vorbei. Die blaue Route umfasst ca. 3,5 km und die rote Tour ist mit ca. 14 km etwas für die Ausdauernden. Im Verlauf der Tour hat man Möglichkeiten, sich mit etwas zu trinken und zu essen zu versorgen, sowie auch Toiletten und kleine Shelter zu benutzen.

Hier findest du einen Wanderführer mit der Wegbeschreibung und weiteren Informationen auf dänisch.

 

Det Blå Trail Ringkøbing

 

Über den Vonå

Der Vonå ist ein knapp 6 km langer Fluss, der vom südlichen Ende des Stadil Fjords nach Süden in Richtung des Ringkøbing Fjords verläuft. Der Vonå mündet westlich von Ringkøbing am nordöstlichen Ende in den Ringkøbing Fjord. Am Beginn des Flussverlaufs münden jeweils von Osten kommend zuerst der Hover Å und etwas weiter südlich dann der Heager Å in den Vonå.

Der Fluss ist in der Regel 15-20 Meter breit. An einzelnen Stellen weitet sich der Fluss jedoch und erreicht eine Breite von bis zu 50 Metern. Die Tiefe variiert und ist vereinzelt mehr als 3 Meter tief, während der Fluss an anderen Stellen kaum mehr als 1 Meter Tiefe erreicht. Das Einzugsgebiet des Vonå ist 475 km2 groß und trägt ca. 15% zur Wasserzufuhr in den Ringkøbing Fjord 15% bei.

Der nördliche Teil des Flusses ist ein Teil von dem Natura 2000 Gebiet Nr. 66 Stadil Fjord und West Stadil Fjord. Dort kann der Fluss auch über eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer überquert werden - der Vonå Engbro.

Dies ist die älteste Brücke über den Fluss und wurde im Jer 1814 erbaut. Die Brücke wurde damals Holmsland Engbro oder auch Spangen genannt und wurde von dem Gutsherren von St. Søgaard errichtet. Dadurch konnte er sein Getreide von seinem Hof zur ebenfalls ihm gehörenden Mühle Voldbjerg Mølle bringen. Da die Brücke zwischenzeitlich zerstört war, wurde sie im Jahr 2006 wieder aufgebaut und trägt seitdem den Namen onå Engbro.

Am südlichen Ende wird der Fluss von der Landstraße nach Søndervig og Holmsland Klit überquert. Bevor im Jahr 1860 an dieser Stelle die erste Brücke über den Fluss führte, musste man dort, um den Fluss zu überqueren, die Fähre nehmen.

Früher war Holmsland in viele kleine und etwas größere Inseln unterteilt. Um von einer Insel zur anderen zu kommen war man entweder auf Brückenverbindungen angewiesen oder aber man musste das Niedrigwasser abwarten, um an den geeigneten Stellen dann durch das Watt zu fahren. 

Vonå – fiskeri

Vonå er et cirka 6 km langt vandløb, der afvander Stadil Fjord. Fra sydenden af Stadil Fjord løber Vonåen mod syd, hvor den vest for Ringkøbing har udløb i Ringkøbing Fjord. Vonå er 15-20 meter i bredden – dog er den enkelte steder op til 50 meters bred. Dybden varierer og er nogle steder over 3 meter, mens den andre steder ligger omkring 1 meter

Åen tilbyder et godt fiskeri efter især aborrer og gedder. Der kan fiskes fra land - bl.a. ved de 3 broer, der krydser åens løb - men det bliver absolut nemmere at finde fiskene fra kajak, flydering eller jolle.

For at fiske i danske åer, kræves det statslige fisketegn. Derudover, skal du muligvis have et fiskekort, medlemskab af en lystfiskerforening eller en tilladelse fra ejeren.

 

Rørskoven

Rørskoven er en ensartet bevoksning af tagrør, der kan dække over større arealer og danne rørsump eller rørskov. Rørskovene har et rigt dyreliv, hvor man ud over småfugle som sivsanger og rørspurv kan finde rørdrum og rørhøg. Rørskoven findes primært i ferskvand, i søer, moser og åer, men planterne tåler også salt, og kan også findes ved strandsumpe og strandenge i nærheden af fjorde og langs kyster med brakvand.

Tagrør bruges til tagdækning med stråtag, og kan høstes i rørskoven om vinteren, primært når vandet i rørskoven er frosset til.

 

Fugleliv

De fleste af rørskovens fuglearter lever skjult. De høres mere end de ses. Fuglene opleves derfor bedst i foråret og forsommeren, hvor de afslører sig med deres sang og kald, især om natten eller tidlig morgen.

 

Vindmøllerne

Vindmøllerne er en del af Vestjylland. Der er mange og forskellige holdninger til dem, fordi de præger vores egn og vores liv på forskellig vis. Der er dog ingen tvivl om vindmøllernes positive virkning for vores eksistensgrundlag. Vestas, som er verdens førende vindmøllefabrik, har sin oprindelse i Lem, og er i dag med sine mere end 2000 arbejdspladser i kommunen en afgørende forudsætning for et af de 4 største erhvervsområder i kommunen, nemlig energi herunder ikke mindst den vedvarende energi.

Vindmøllerne præger således også Vonåområdet. Der er opsat 10 3 MW Vestas vindmøller i området. De er 125 m høje.

Opsætningen af disse møller i Vonå området har bidraget til Den Grønne Pulje i kommunen. Den Grønne Pulje giver midler til grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål i nærområdet af vindmøllerne. Det er således midler fra disse møller, der har medvirket til at finansiere Madpakkehuset ved Vonå Engbro.

 

Gammel Sogn Kirke

Gammel Sogn Kirke er bygget i 1170. Den er et fremragende eksempel på den romanske byggestil. Prædikestolen er fra 1600. Kirkens ældste kalkmaleri er fra 1170 og befinder sig på nordmuren mod vest. Kirkens tårn og spir, som er en middelalderlig tilbygning, tjente førhen som sømærke for sejlene og var 12 meter højere end i dag indtil 1847.

Gammel Sogn Kirke er sidst renoveret i 2006, hvor det fik sin nuværende farve, stengulv samt trægulv under bænkerækkerne.

 

Gammel Sogn Skole

I 1820 besluttedes det at bygge skole ved Gammel Sogn Kirke.

Skolen bestod af to skolestuer, en beboelse med udbygning af stal og lade. Der har været skole indtil 1965, da skolevæsnet blev samlet til en skole i Kloster.

Skolen ejes i dag af Gammel Sogn Kirke og benyttes som bolig for graveren. Den ene skolestue blev bevaret med det udseende, den havde, da skolen blev lukket og der er adgang for besøgende.

 

Madpakkehuset 

Madpakkehuset ved Vonå Engbro ligger smukt ved åen, og her har man mange smukke solnedgange. Huset blev etableret og åbnet i 2019. Syv foreninger har skabt dette aktiv.

Der er mulighed for at lave mad på grillen og spise ved de tre bord-/bænkesæt. Der er vand og toilet på stedet. Madpakkehuset er finansieret gennem midler fra de opstillede vindmøller.

 

Broen over Heager Å

Ringkøbing Udviklingsforum og Naturkraft har samarbejdet om udvikling af muligheder for bedre naturoplevelse på og ved Vonåen. Det har været et stort ønske at få lavet et stisystem, der følger Vonåen fra Ringkøbing forbi Naturkraft op til Vonå Engbro og derfra retur på den vestlige side af Vonåen tilbage til Ringkøbing.

Dette ønske er nu imødekommet, da det er lykkedes at få etableret en bro over Heager Å. Samtidig er der i tilknytning hertil etableret et stisystem fra Vesterhede til Vonå Engbro. Man kan her nyde den fantastiske natur både til fods og på cykel.

Stisystemet ved Heager Å består af en 600 m lang kombineret gang- og cykelsti samt en 330 m lang trampesti alene beregnet for gående.

Udover at give gode muligheder for de gående, så giver det nye stisystem nu også mulighed for at cykle fra Ringkøbing til Kloster uden at skulle ud på meget trafikerede landeveje. 

Stisystem og bro blev indviet d. 17. marts 2021. Projektet er støttet af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne samt af Friluftsrådet.